Bun venit in Comuna Poplaca

ANUNȚ PREALABIL PRIVIND AFIȘAREA PUBLICĂ A DOCUMENTELOR TEHNICE ALE CADASTRULUI

19 iulie 2019

ANUNȚ PREALABIL PRIVIND AFIȘAREA PUBLICĂ A DOCUMENTELOR TEHNICE ALE CADASTRULUI

 

 

Denumire județ: SIBIU

Denumire UAT: POPLACA

Sector cadastral: 5 și 6

 

 

OFICIUL DE CADASTRU ȘI PUBLICITATE IMOBILIARĂ SIBIU anunță publicarea documentelor tehnice ale cadastrului pentru sectoarele cadastrale nr. 5 și 6, pe o perioadă de 60 de zile calendaristice, conform art. 14 alin. (1) și (2) din Legea Cadastrului și a Publicității Imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

 

Data de început a afișării: 19.07.2019

Data de sfârșit a afișării: 17.09.2019

 

Adresa locului afișării publice: Primăria Comunei POPLACA, județul Sibiu.

 

Repere pentru identificarea locației: Primăria Comunei POPLACA

 

Cererile de rectificare ale documentelor tehnice vor putea fi depuse la sediul Primăriei Comunei POPLACA de luni până joi între orele 8.30 – 15.00 și vineri între orele 8.30 – 12.00, și pe site-ul Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară.

 

 

Informații privind Programul național de cadastru și carte funciară 2015-2023 se pot obține pe site-ul ANCPI la adresa http://www.ancpi.ro/pnccf/

 

Last modified: 11 decembrie 2019

Comments are closed.