Bun venit in Comuna Poplaca

Comisii de specialitate

Comisia pentru activităţi economico-financiare,agricultură,amenajarea teritoriului şi urbanism,protecţia mediului şi turism.

Componenţă:

 • Budin Vasile
 • Ciorgovean Ion
 • Stroia Ioan
 • Surdu Grigore
 • Timofte Liviu-Vasile

Comisia pentru învăţământ, sănătate şi familie, activităţi social-culturale, culte, muncă şi protecţie socială, protecţie copii, tineret şi sport.

Componenţă:

 • Tănase Ilie-Vasile
 • Motronea Marina
 • Foamete Ioan

Comisia juridică, de disciplină şi validare.

Componenţă:

 • Ignat Ioan
 • Motronea Elena-Niculina
 • Galea Bucur

Comments are closed.